Bokningsvillkor

Vi tar ingen deposition vid bokningen utan litar på att du som kund respekterar och följer våra boknings regler samt att du som kund även lämnar korrekta personuppgifter. Det är viktigt för oss att alltid kunna nå dig vid behov. Våra bokningsvillkor gäller för alla våra behandlingar, så väl bokning som avbokning. Var noga med […]

engage

Get the coolest
TIPS & TRICKS TODAY

This ebook will change everything you ever thought about relationships & attachment. Find all the secrets to forming better connections, faster.